Thuisblijfvaders, zo kan ik op basis van eigen ervaring optekenen, krijgen nogal eens de opmerking ‘goh wat leuk, papadag’, te horen. Ik geloof niet dat een vrouw ooit te horen heeft gekregen ‘o, mamadag vandaag?’

In maart 2023 publiceerde het CBS de emancipatiemonitor. Daarin werd, onder andere, onderzocht in hoeverre de werk- en zorgtaken verdeeld zijn in ons land en in hoeverre dit overeenkomt met de meest wenselijke situatie. Man werkt meer, zorgtaken gelijk. Man en vrouw werken gelijk vrouw zorgt meer. Wat opviel hierbij, is dat de categorie ‘Vrouw werkt meer, man zorgt meer’, simpelweg niet in de cijfers terug te zien was. Ik heb het nagevraagd. ,,Deze groep was te klein”, luidde het antwoord van de onderzoekers. 

Het zij zo. Net zoals het zo zij dat ik ervaren heb dat wanneer je (m/v) thuis blijft voor de kinderen, je carrière on hold staat.  Ik heb de afgelopen jaar geen klagen gehad over opdrachten en heb vele mooie producties mogen maken. Desalniettemin is het volgens mij onvermijdelijk dat je bepaalde ambities tijdelijk zult moeten temperen. Aan de andere kant: Er is geen leaseauto ter wereld, geen bonus zo hoog of geen functietitel zo belangrijk dat deze op zou kunnen wegen tegen het intensief meemaken van die eerste paar jaar van de kinderen. 

Was het altijd hosanna? Zeker niet. Soms tyfusdruk, soms over-vermoeiend en soms werd ik er gek van. Maar al met al: onbetaalbaar. 

Twee jaar lang schreef ik columns onder de noemer Elke dag Papadag. 
Een kleine selectie: